För Del Monte® färska produkter, är hållbarhet ledningspraxis som styr vår dagliga affärsverksamhet vart vi än arbetar.

Då vi är ett företag som är inblandad i produktionen, producerar baserade livsmedel, dryckesindustrin och som ansvarig företagare erkänner vi vårt ansvar att se till att vår affärsverksamhet styrs av en noggrann balans mellan alla intressenter.

Därför har bolaget etablerat miljö- och socialpolitik och -procedurer samt ett flertal program som skyddar och uppmuntrar miljön och främjar välbefinnandet hos våra anställda och de samhällen där vi arbetar.

Våra miljö- och personalprogram revideras regelbundet av interna och externa revisorer mot internationellt accepterade miljöstandarder som Global GAP, ISO 14001 och Ethical Trading Initiative.

För mer information om hållbarhet, besök vår hemsida www.freshdelmonte.com där vi presenterar de olika program som företaget har genomfört världen över.

Miljö, social och hållbarhetsarbete i Kenya

a
b
c