Del Monte har den högsta kvaliteten av konserverad frukt och all Del Montes ananas är av Fancy Grade, den högsta kvaliteten.