Telefon: +46 8 799 19 26
E-mail: konsumentkontakt@arvidnordquist.se

Numret är en nordisk variant av 020-nummer. För en del mobilabonnemang går det inte att komma fram till detta nummer.

Om du inte kommer fram så kan du ringa till Arvid Nordquist H.A.B:
Telefon: 08-799 19 26