For Del Monte® Fresh Produce er bærekraft en ledelsespraksis som styrer våre daglige forretningsaktiviteter hvor enn vi opererer.

Som et selskap som er involvert i produksjon av matvarer og drikkevareindustrien og som ansvarlig bedriftsborger, anerkjenner vi vårt ansvar for å sikre at våre forretningsaktiviteter styres av en forsiktig balanse mellom alle interessenters interesser.

Av denne grunn har selskapet etablert miljø- og sosialpolitikk og -prosedyrer, samt en rekke programmer som beskytter og opprettholder miljøet, og fremmer trivsel for våre ansatte og samfunnene vi opererer i.
Våre miljø- og ansattes programmer revideres jevnlig av interne og eksterne revisorer mot internasjonalt aksepterte miljøstandarder som Global GAP, ISO 14001 og Ethical Trading Initiative.

Mer om bærekraft, besøk vår hjemmeside www.freshdelmonte.com der vi presenterer de ulike programmene selskapet har implementert over hele verden.

Miljø, sosial og bærekraftig praksis i Kenya

a
b
c