Del Monte® Fresh Producelle, kestävyys on hallintokäytäntö, joka ohjaa jokapäiväistä liiketoimintaamme, missä ikinä toimimme.

Yrityksenä, joka on osana tuotanto-, elintarvike- ja juomateollisuutta, sekä vastuullisena yrityskansalaisena, tunnustamme velvollisuutemme varmistaa, että liiketoimintamme on kaikkien sidosryhmiemme etujen tarkan tasapainon ohjaamaa.

Tästä syystä yritys on perustanut ympäristö- ja sosiaalipolitiikat sekä -menettelytavat, ja useita ohjelmia, jotka suojelevat ja ylläpitävät ympäristöä sekä edistävät hyvinvointia työntekijöidemme keskuudessa sekä yhteisöissä, joissa toimimme.

Ympäristö- ja työntekijäohjelmiamme auditoidaan säännöllisesti sisäisten ja ulkoisten tarkastajien toimesta varmistaaksemme, että kansainvälisesti hyväksytyt ympäristömääräykset, kuten Global GAP, ISO 14001 ja ETI (Ethical Trading Initiative), täyttyvät.

Löydät lisätietoa kestävyydestä verkkosivustoltamme www.freshdelmonte.com, jossa esittelemme lukuisat ohjelmat, joita yritys on ottanut käyttöön maailmanlaajuisesti.

More on sustainability, visit our website www.freshdelmonte.com where we present the various programs the company has implemented worldwide.

Ympäristö-, sosiaali- ja kestävyyskäytännöt Keniassa

a
b
c