For Del Monte Fresh Produce er bæredygtighed en ledelsesstil der styrer vores forretningsaktiviteter alle steder hvor vi er repræsenteret.

Som en ansvarlig virksomhed, der involverer sig i fødevare og drikkevareindustrien, anerkender vi vores ansvar samt sørger for at vores forretningsaktiviteter er nøje afstemt med vores interessenters interesser.

Af denne grund har virksomheden etableret miljø- og socialpolitikker samt programmer der beskytter miljøet og fremmer velfærden for vores medarbejdere og de samfund hvor vi er repræsenteret.

Vores miljø- og socialpolitikker revideres jævnligt af interne- og eksterne revisorer, og stemmer overens med internationale anerkendte miljøstandarder som Global GAP, ISO 14001 og Ethical Trading Initiative.

Vil du vide mere om bæredygtighed, kan du besøge vores hjemmeside www.freshdelmonte.com, hvor vi præsenterer de forskellige programmer.

Miljø-, social- og bæredygtighedspraksis i Kenya

a
b
c